تبلیغات شما اینجا گیفت کارت اپل
بستن تبلیغات [X]
ترجمه به فارسی کتاب زینکوویچ

ترجمه به فارسی کتاب زینکوویچ

برای دانلود ترجمه کتاب کلیک کنید


برای دانلود ترجمه کتاب کلیک کنید

ترجمه به فارسی کتاب زینکوویچ حقیقت کامل ... دانلود كتاب شبكههاي کامپیوتری تننباوم ترجمه دکتر پدرام. ..... دانلود ترجمه کتاب زینکوویچ pdf :: اخبار یارانهنقدی سال 1394. 7 سپتامبر 2015 .

ترجمه کتاب پیدایش به زبان آذری | بهائیپژوهی

bahairesearch.org/.../ترجمه-کتاب-پیدایش-به-زبان-آذر...«آداب روزانه»افراد مشهور منتشر شد-پرشین پرشیا

www.persianpersia.com/.../adetails.php?articleid...

Dec 16, 2015 - «آداب روزانه» افراد مشهور منتشر شد,کتاب «آدابروزانه» نوشته میسن کاری با ترجمه مریم مومنی، با نگاه به عادات 161 شخصیت مشهور، در294 صفحه، با ...

[PDF]ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ رﯾﺎﺿﯿﺪانﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ؟

www.qom.ac.ir/.../ShowFile.aspx?...

University of Qom

در ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ، اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری،از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درس زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼ ﺗﺮم دوم. ١٣٨٧، ﺑﻪ وﯾﮋه آﻗﺎی ... ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ.- ﺟﺰوات و ﮐﺘﺎب ﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در آن ﻫﺎ را ﺣﻞﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ.

Energy Conversion Engineering ofIslamic Azad University ...

www.iauj.blogfa.com/

سری دوم کتابهای الکترونیکی مرتبط با رشتهمهندسی تبدیل انرژی در "قفسه کتاب" این سایت قرار گرفت. این مجموعه شاملترجمه ی فارسی کتاب مکانیک محیط های ...

دانلود حل المسائل مکانیک محیط های پیوستهردی

iranimag.ir/detail/1940163/article/1

حل تمرین های کتاب مکانیک محیط پیوسته لایکتاب مکانیک. حل تمرین های ... Lai - Introduction tocontinuum mechanics ترجمهفارسي کتاب مکانيک محيط پيوسته .

دریافت کتاب اعتقادات(علامه مجلسی)با ترجمهمخصوص موبایل

www.borhannews.com/news/?p=779

کتاب رساله اعتقادات علامه بزرگوار مجلسیبه شرح و حاشیۀ عربی سیّد ابراهیم نجفی رَحِمَهما اللهُ از جمله کتب گرانقدر که هرشیعه ای باید آن را مطالعه کند تا به دام ...

درباره ما - انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

jdmpress.com/Pages/AboutUs.aspx

جنبه‌های فیزیولوژیکی زراعت دیم: ترجمهدکتر علیرضا کوچکی؛ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، سال ۶۷; مقدمه ای بر کولوژی رفتار:، ترجمه عبدالحسین وهاب‌زاده؛ کتاب ...

الشافی فی الامامه (کتاب) - ويکی شيعه

fa.wikishia.net/view/الشافی_فی_الامامه_(کتاب)

Jump to ۱۳ چاپ و ترجمه - چاپ و ترجمه. قدیمی‌ترین نسخۀ چاپی کتاب، بهصورت چاپ سنگی، متعلق به سال ۱۳۰۱ق در ایران است، و همان نسخه‌ای است که آقا بزرگ...

[PDF]الخراج

www.mirasmaktoob.ir/.../GM-56&57-Abdoli-Moqada...

)ابنندیم، الفهرست، ص 203(: او مي توان به کتاب هاي زیر اشاره نمود .... کتاب الخراج اخیراًتوسط یکی از پژوهشگران افغان به زبان پارسي دري ترجمه شده است که مشخصات ...

کتاب استعاره: مبنای تفکر و ابزار زیباییآفرینی اومبر ...

www.ketab.ir/modules.php?name=News...pirbook...

کتاب استعاره: مبنای تفکر و ابزار زیباییآفرینی اومبر تواکو، مایکل ردی، جورج ... و استعاره، جان رابرت تيلر،/ ترجمه مريم صابري‌پورنوري فام"، "استعاره به مثابه ...

[PDF]ليست تازه هاي کتابتخصصي به زبان فارسي - دانشگاه ...

hut.ac.ir/uploads/تازه_های_کتاب_فارسی_93.pdf

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب. ﻋﻨﻮان. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن. ﻣﺸﺨﺼﺎتﻧﺸﺮ. آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻧﺸﺖ. ﻣﯿﻠﺘﻮن ادوارد ﻫﺎر؛ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮﯾﺪون ﮐﺎوه. ﺗﻬﺮان. : ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ،. 1369. آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺳﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﯽ. آذرﯾﻦ. : ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺗﺴﺖ ...هايمنتشر شده كتاب مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصاد ...

imps.ac.ir/uploads/fehreste_ketab-mordad94_4073.pdf

كتاب. هاي منتشر شده. ف. ردی. نام كتاب.تالیف/. ترجمه. نام مولف یا مترجم. سال. انتشار. 1. مجموعه مستندات اولین کنفرانس اقتصادایران )جلد اول(. -. افتتاحیه.

[PDF]ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃ - مركز سامان دهي ... ترجمهبه فارسی کتاب زینکوویچ

+ تعداد بازدید : 30 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T18:33:14+02:00 و ساعت :