تبلیغات شما اینجا گیفت کارت اپل چت روم
بستن تبلیغات [X]
ماههاي قديم
ماهها و سال تبری در مازندران گاه‌شماری طبری گاهشماری طبری / تبری (مازندرانی)، نوعی از گاهشمار ساسانی است که در آن سال برابر ۳۶۵ روز و شامل دوازده ماه ۳۰ روزه بوده‌است تاریخچه و مشخصاتمبداء آن مرگ یزدگرد سوم در سال ۳۱ هجری بوده و به وسیله اسپهبد «گیل ژاماسپی» از اسپهبدان طبرستان رواج یافته‌است. امروزه نیز در برخی مناطق مازندران کاربرد دارد. از آنجا که دوازده ماه سی روزه برابر سیصد و شصت روز خواهد شد، پنج روز اضافه محاسبه نمی‌شود. پنج روز اضافه هر سال پتک نامیده شده و به آخر سال اضافه می‌شود. اهالی سعی می‌کنند که این پنج روز را در دامان طبیعت به استراحت بگذرانند. به شش روز اضافه سالهای کبیسه ششک گفته می‌شودسال طبری با اونما (آبان ماه) آغاز و با میرما (مهرماه) پایان می‌پذیرد. تیمور قاجار (همدوره محمدشاه قاجار) ماههای طبری را چنین می‌شمارد.سیوماه و کرچ و هره ماه و تیردگرهست مردال و شروین و میرچو اونه مه و ارکه ماه است و دهزپی وهمن و هست نوروز اخیرپتک را بدان خمسه زائدهبه آئین هر کس صغیر و کبیرمبدأدرباره مبدا تقویم تبری نظرات متفاوتی ارائه شده‌است و مبدأ آنرا اسپهبدی (۲۴شمسی)، یزدگردی، خراجی (۱۱ق. ه) و یا باستانی می‌نامند. اما آنچه امروزه مشهور است بر اساس محاسبات نصرالله هومند آغاز آن باستانی و برابر با دوم مرداد ۱۳۳سال پیش از هجرت مصادف با پادشاهی قباد ساسانی و حاکمیت فرزندش کیوس بر ساتراپ تبرستان می‌باشد. وی معتقد است که در این سال مردمان تبرستان با برقراری یک روز کبیسه به نام ششک سال را از گردش باز داشتند و از این رو آن را مبدا در نظر گرفت. از اینرو این تقویم با تقویم هجری خورشیدی ۱۳۳ سال تفاضل دارد که بعلت تفاوتشان در سر سال از اول فروردین تا اول مرداد این تفاضل ۱۳۲ سال می‌باشد.اکنون ۲۵ نوروزه ما ۱۵۲۵ طبری است.ماهها و سال تبریماههای تبریمعادل شمسی۱ - فردینه ما۲ مرداد - ۳۱ مرداد۲ - کرچه ما۱ شهریور - ۳۰ شهریور۳ - هره ما (غرب مازندران : خره ما )۳۱ شهریور - ۲۹ مهر۴ - تیر ما۳۰ مهر - ۲۹ آبان۵ - ملاره ما۳۰ آبان - ۲۹ آذر۶ - شروینه ما۳۰ آذر - ۲۹ دی۷ - میر ما۳۰ دی - ۲۹ بهمن۸ - اونه ما۳۰ بهمن - ۲۹ اسفند«شیشک»«پیتک»۳۰ اسفند۱ - ۵ فرودین۹ - ارکه ما۶ فرودین - ۴ اردیبهشت۱۰- دِه ما۵ اردیبهشت - ۳ خرداد۱۱- وهنه ما۴ خرداد - ۲ تیر۱۲- نوروز ما۳ تیر - ۱ مردادسال تبری دوازده ماه‌است با فردینه ما از ۲ مردادماه هجری خورشیدی آغاز می‌شود و هر ماه ۳۰ روزه دارد. مانند تقویم باستانی دارای پنجه می‌باشد که «پیتک» نام دارد و با پنج روز اول فروردین هجری خورشیدی برابر است و در سالهای کبیسه ۳۰ اسفند با روز کبیسه «شیشک» برابر است. سرسال تقویم تبری با داشتن کبیسه گیری یکنواخت چهارساله نسبت به تقویم رسمی گردان بوده‌است و زمانی که به ۲ مردادماه خورشیدی رسیده‌است از نظر کبیسه گیری با تقویم رسمی هماهنگ شده‌است و سرسال آن تثبیت شده‌است. این روز بعلت تناسب فصلی سرسال گرفته شده و تثبیت گردیده‌است. و از سویی روز کبیسه «شیشک» با این محاسبه با ۳۰ اسفند مطابقت دارد.این گاهشماری با قرائتی دیگر (غیررسمی و قدیمی‌تر) در تطبیق با تقویم هجری خورشیدی سال آن از ۳ مردادماه تثبیت شده و شروع می‌شود و در ماههای پاییز و زمستان با تقویم هجری شمسی مطابق است. در سالهای عادی روز اول فروردین با ۳۰ اونه ما تبری و پنج روز بعد با پیتک (۵ روزه) و در سالهای کبیسه شش روز اول فروردین برابر با شیشک (۶ روزه) برابر است.
+ تعداد بازدید : 27 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T18:33:14+02:00 و ساعت :